Proizvodi
H07V-K
Jednožilni kabl bez plašta sa termoplastičnom PVC izolacijom
Standard: SRPS EN 50525-2-31;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 450/750 V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +70°C
Konstrukcija: Provodnik:bakarna uzica klase 5 prema SRPS EN 60228 od 1,5 mm2 do 240 mm2
Izolacija:PVC-masa tipa TI1

Upotreba: Provodnici tipa H07V-K upotrebljavaju se u suvim prostorijama za trajno polaganje u elektroinstalacione cevi koje mogu biti iznad i ispod maltera.Upotrebljavaju se za ožičenje unutar električnih uređaja,sklopnih i razvodnih ploča.
Pakovanje: Na koturove po 100 m
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina
1,5
0,7
2,9
2,5
0,8
3,6
20,5
32
4
0,8
4,1
35
47
6
0,8
5,1
49
65
10
1
6,8
83
111
16
1
7,7
134
166
25
1,2
8,5
203
246
35
1,2
9,7
292
342
50
1,4
13,2
424
504