Proizvodi
LiYCY
Fleksibilni ekranizovani kabl sa izolacijom I plaštom od PVC mase
Standard: DIN VDE 0812;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Do 250 V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +70° C
Konstrukcija: Provodnik: Cu uzica klase 5 prema SRPS EN 60228
Izolacija:PVC masa
Boje izolacije:žile obežene bojama prema DIN 47100,više od 5 žila crna boja izolacije obeležena brojevima.
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Separator:Plastična traka
Ekran:Kalajisana bakarna uzica
Plašt:PVC masa
Boja plašta:Siva RAL 7035

Upotreba: Fleksibilni ekranizovani kabl tipa LiYCY,upotrebljava se za prenos analognih i digitalnih signala
u elektronici za računarske sisteme,elekronsku kontrolnu opremu.Ekran služi kao zaštita od elektromagnetskih uticaja.Postavlja se u suvim i vlažnim prostorijama,ali se ne preporučuje za spoljašnju upotrebu.Ne sme se polagati u vodu niti u zemlju.

Pakovanje: Po 500 i 1000 m na šperoovane doboše
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina
2x0,5
0,4
0,6
5,3
9,4
46
3x0,5
0,4
0,6
5,6
14
54,5
4x0,5
0,4
0,6
6
19
65
5x0,5
0,4
0,8
7
23,7
82,4
2x0,75
0,4
0,6
5,8
13,3
54,5
3x0,75
0,4
0,6
6,6
19,4
64
4x0,75
0,4
0,8
7
26
82
5x0,75
0,4
0,8
7,5
33
96
2x1,0
0,4
0,6
6,1
17,7
62
3x1,0
0,4
0,6
6,5
26
74
4x1,0
0,4
0,8
7,4
35
96
5x1,0
0,4
1,0
8,4
44,4
121
2x1,5
0,5
0,8
7,3
26
88
3x1,5
0,5
0,8
7,7
39
106
3x2,5
0,5
1,0
9,0
64,7
153,5