Proizvodi
PP00
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase,jednostavne konstrukcije,bez zaštitnih slojeva
Standard: SRPS N.C5.220;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 0,6/1 kV
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +70°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 i Cu uže klase 2 prema SRPS EN 60228
Izolacija:PVC masa
Boje izolacije:prema SRPS HD 308
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Ispuna: Nevulkanizovana guma
Plašt:PVC masa
Boja plašta:Crna RAL 9005

Upotreba: Energetski kabl tipa PP00 upotrebljavaja se za razvod električne energije u gradskim mrežama,industrijskim postrojenjima,termo i hidro elektranama.Kabl se polaže u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale ,u zemlji i na otvorenom prostoru.
Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na doboše.
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina
2x1,5
0,8
1,8
10,2
26
163
3x1,5
0,8
1,8
10,7
40
184
3x2,5
0,8
1,8
12
64
241
4x1,5
0,8
1,8
11,5
53
214
4x2,5
0,8
1,8
13
85
284
4x4
1,0
1,8
14,6
141
389
4x6
1,0
1,8
15,7
211
493
4x10
1,0
1,8
18
350
687
5x1,5
0,8
1,8
12,3
66
251
5x2,5
0,9
1,8
14
107
337
5x4
1,0
1,8
15,8
176
465
5x6
1,0
1,8
17
264
594
5x10
1,0
1,8
20,0
480
838
4x16
1,0
1,8
19,2
580
940
4x25
1,2
1,8
22,7
873
1362
4x35
5x16
1,0
1,8
21
724
1142
5x25
1,2
2,0
25,5
1091
1685