Proizvodi
H03VH-H
Pljosnati kabl bez plašta sa PVC izolacijom
Standard: SRPS HD 21.5.S3;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 300/300V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik:bakarna uzica
provodnici paralelno izolovani
Izolacija:PVC-masa tipa TI2
Boja izolacije:bela ili crna

Upotreba: Za priključak manjih prenosnih netermičkih trošila električne energije, kao što su stone svetiljke, radio aparati, stoni ventilatori i slično.

Pakovanje: Na koturove po 200 m.
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina
2x0.5
0,8
5
9
23
2x0.75
0,8
5,3
12
27