Proizvodi
J-H(St)H Lg
Bezhalogeni Instalacioni telekomunikacioni kabl sa poboljšanim karakteristikama u slučaju požara
Standard: DIN VDE 0815 Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-3-24 ; Bezhalogenost: SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SPRS EN 61034-2
Opseg radne temperature: -5°C to +50°C
Opseg temperature pri polaganju: -30°C to +70°C
Konstrukcija: Bakarni provodnik:prečnika ø 0,6 i ø 0,8 mm
Izolacija:HFFR-masa tip HI2
Boje izolacije:prema DIN VDE 0815
Jezgro:žile su upredene u parice,osim za dve parice koje su upredene u zvezdu četvorku
jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva
Separator:poliester traka
Ekran: ALPETP traka i uzdužno upuštena bakarna žica
Plašt:HFFR-masa tip HM2
Boja plašta:siva RAL 7035

Upotreba: Bezhaologeni instalacioni kabl tipa J-H (St) H upotrebljava se za prenos podataka i telefonskih signala,za fiksnu instalaciju unutar suvih ili vlažnih prostorija,gde u slučaju požara treba zaštiti ljude i materijalna dobra.Preporučuje se ugradnja u industrijske i javne objekte u kojima se okuplja puno ljudi i za objekte visoke materijalne vrednosti.Ne smeju se polagati direktno u vodu i u zemlju i nisu predviđeni za napajanje
Pakovanje: na koturove od 100, 200 i 250 m.
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina
1x2x0,6
0,2
1
5
5
29
2x2x0,6
0,2
1
5,5
10
38
3x2x0,6
0,2
1
6,3
16
50
4x2x0,6
0,2
1
6,8
21
58
5x2x0,6
0,2
1
7,2
26
68
6x2x0,6
0,2
1
8
31
90
8x2x0,6
0,2
1
9,2
41
102
10x2x0,6
0,2
1
9
51
112
12x2x0,6
0,2
1
9,5
61
130
15x2x0,6
0,2
1
10
77
158
20x2x0,6
0,2
1
11
102
196
30x2x0,6
0,2
1
13
172
275
1x2x0,8
0,4
1
6
9
42
2x2x0,8
0,4
1
7
18
56
3x2x0,8
0,4
1
8,3
27
82
4x2x0,8
0,4
1
9
36
99
6x2x0,8
0,4
1,2
12
55
173
8x2x0,8
0,4
1,2
13
73
195
10x2x0,8
0,4
1,2
13
91
215
12x2x0,8
0,4
1,2
14
109
253
15x2x0,8
0,4
1,2
14,7
136
301
20x2x0,8
0,4
1,2
16,5
182
380
30x2x0,8
0,4
1,2
20
304
540