Proizvodi
N2XH
Energetski kabl sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar
Standard: DIN VDE 0276-604; SRPS HD 604 S1 ; Otpornost prema gorenju: SRPS EN 60332-3-24; Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SRPS EN 61034-2
Nazivni napon: U₀/U 0,6/1 kV
Opseg radne temperature: -30°C do +90°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 (RE) I Cu uže klase 2 (RM) prema SRPS EN 60228
Izolacija:umreženi polietilen (XLPE) tipa 2XI1
Boje izolacije:prema SRPS HD 308
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Ispuna: HFFR bezhalogeni ekstrudovani polimer
Plašt:HFFR masa tipa HM4
Boja plašta:Crna RAL 9005

Upotreba: Energetski kabl tipa N2XH-J upotrebljavaja se za objekte i industrijska postrojenja gde u slučaju požara treba zaštititi ljude i materijalna dobra,od korozivnih gasova.Kabl je namenjen za objekte gde boravi veliki broj ljudi kao što su škole,bolnice,hoteli,aerodromi,bioskopi itd.
Pakovanje: Na dobošima
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina
1x1,5
0,70
1,4
5,0
13
40
1x2,5
0,70
1,4
6,0
22
50
1x4
0,70
1,4
7,0
35
71
1x6
0,70
1,4
8,0
52
117
1x10
0,70
1,4
9,0
88
161
1x16
0,70
1,4
10,0
136
220
1x25
0,90
1,4
12,0
215
386
1x35
0,90
1,4
13,0
302
430
2x1,5
0,70
1,4
9,0
26
125
3x1,5
0,70
1,4
10,0
40
142
3x2,5
0,70
1,4
11,0
64
185
4x1,5
0,70
1,4
11,0
54
171
4x2,5
0,70
1,4
12,0
85
220
4x4
0,70
1,4
13,0
139
296
4x6
0,70
1,4
14,0
205
386
4x10
0,70
1,5
16,0
348
579
4x16
0,7
1,6
20
550
900
4x25
0,9
1,6
26
865
1390
4x35
0,9
1,6
29
1208
1933
5x1,5
0,70
1.4
11,0
65
196
5x2,5
0,70
1,4
12,0
105
256
5x4
0,70
1,4
14,0
172
350
5x6
0,70
1,4
15,0
259
467
5x10
0,70
1,5
17,0
433
696
5x16
0,7
1,6
22
688
1100
5x25
0,9
1,6
25
1080
1730
7x1,5
0,70
1,4
12,0
91
237