Proizvodi
YSLY
Upravljački kabl otpran na ulje sa termoplastičnom PVC izolacijom
Standard: prema SRPS EN 50525-2-51 Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 300/500 V
Opseg radne temperature: -30- do 70°C
Opseg temperature pri polaganju: -5 do 50°C
Konstrukcija: Bakarni provodnik:uzica klase 5 prema SRPS EN 60228
Izolacija:PVC masa tip TI 1
Boja izolacije:
JZ-zeleno-žuta + crna sa belim brojevima
OZ-crna sa belim brojevima JB-zeleno-žuta+ boje prema SRPS HD 308
OB- bez zeleno-žute +boje prema SRPS HD 308
Jezgro:použene žile
Plašt:PVC masa tip TM5(otprna na ulje)
Boja plašta:siva RAL 7001


Upotreba: Upravljački kabl tipa YSLY upotrebljava se za prenos signala,za nadzor i upravljanje statičkih I mobilnih uređaja u industriji.Ugrađuje se unutar suvih i vlažnih prostorija,nije za polaganje u zemlju i vodu.Kabl je otporan na većinu uobičajnih hemikalija,ulja i masti.
Pakovanje: Na šperovane doboše
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina
2x0,5
0,6
0,7
2x0,75
0,6
0,8