Proizvodi
YSLYCY
Upravljački kabl otpran na ulje sa termoplastičnom PVC izolacijom
Standard: prema SRPS EN 50525-2-51 Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 300/500 V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: -5°C do +50°C
Konstrukcija: Bakarni provodnik:uzica klase 5 prema SRPS EN 60228
Izolacija:PVC masa tip TI 1
Boja izolacije:JZ-zeleno-žuta + crna sa belim brojevima
OZ-crna sa belim brojevima
JB-zeleno-žuta+ boje prema SRPS HD 308
OB- bez zeleno-žute +boje prema SRPS HD 308
Jezgro:použene žile
Unutrašnji plašt:PVC masa tip TM2
Ekran:Kalaisana barakrna uzica prečnika 0,16 mm
Plašt:PVC masa tip TM5(otprna na ulje)
Boja plašta:siva RAL 7001

Upotreba: Upravljački kabl tipa YSLCY upotrebljava se za prenos signala,za nadzor i upravljanje statičkih i mobilnih uređaja u industriji.Ekran od kalaisaanih bakarnih uzica štiti od elektromagnetskih uticaja i ometanja signala.Ugrađuje se unutar suvih i vlažnih prostorija,nije za polaganje u zemlju i pod vodu.Kabl je otporan na večinu uobičajnih hemikalija, ulja i masti.
Pakovanje: Na šperovanim dobošima
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina