Proizvodi
PP
Instalacioni kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: SRPS N.C3.220;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 300/500 V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 prema SRPS EN 60228
Izolacija:PVC masa
Boje izolacije:prema SRPS HD 308
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Ispuna: Nevulkanizovana guma
Plašt:PVC masa
Boja plašta: Siva RAL 7035

Upotreba: Instalacioni kabl tipa PP upotrebljavaju se za instalacije u suvim I vlažnim prostorijama,za polaganje pod malter oli po zidu.Nije dozvoljeno polaganje u zemlju,na otvorenom prostoru ili u beton(zalivanjem).
Pakovanje: Na koturove od 100 m ili doboše
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina
2x1,5
0,7
1,2
8,4
25
83
3x1,5
0,7
1,2
8,8
37
104
3x2,5
0,8
1,2
10
62
158
4x1,5
0,7
1,2
9,6
50
131
4x2,5
0,8
1,2
11
83
193
4x4
0,8
1,4
12
140
214
4x6
0,8
1,4
14
211
300
4x10
1
1,4
16,5
363
670
5x1,5
0,7
1,2
10
62
160
5x2,5
0,8
1,2
11,5
103
235
5x4
0,8
1,4
13,5
176
263
5x6
0,8
1,4
15
271
368
5x10
1
1,4
18
437
604