Proizvodi
PP/R
Instalacioni provodnici sa razmaknutm žilama sa izolacijom i plaštom od PVC-mase
Standard: SRPS N.C3.230
Nazivni napon: Do 380 V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 po SRPS EN 60228
Izolacija:PVC-masa
žile su postavljene paralelno i razmaknute u jednoj ravni,
Plašt:PVC-masa
Boja plašta:Crna

Upotreba: Instalacioni provodnici tipa PP/R upotrebljavaju se za elektroenergetske instalacije u suvim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera.
Pakovanje: Na koturove od 100 m.
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina
2x1,5
0,6
0,6
8,4
24
57
3x1,5
0,6
0,6
12,3
37
86
3x2,5
0,7
0,7
14,7
62
133