Proizvodi
H05VV-F
Savitljivi kabl sa izolacijom I plaštom od PVC-mase
Standard: SRPS EN 50525-2-11;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 300/500 V
Opseg radne temperature: -30 do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik:bakarna uzica klase 5 prema SRPS EN 60228 ,
Izolacija:PVC-masa tipa TI2
Boje izolacije:prema SRPS HD 308 S2
Jezgro kabla čine koncentrično použene žile
Plašt:PVC-masa tipa TM2
Boja plašta:bela ili crna

Upotreba: Fleksibilni kabl tipa H05VV-F je kabl za srednja mehanička naprezanja,upotrebljava se za priključke mašina za pranje veša,friždera i drugih aparata ukoliko ispunjavanju važenje specifikacije opreme,mogu da se koriste za fiksnu ugradnju u nameštaj ,pregradne zidove i šuplje delove montažnih građevinskih delova.Nije pogodan za stalnu upotrebu na otvorenom.


Pakovanje: Na koturove od 100 m.
Broj žila i nazivni presek
Debljina izolacije
Debljina plašta
Spoljni prečnik
Neto težina bakra
Ukupna težina
2x1,5
0,7
0,8
7,5
24
87
3x1
0,6
0,8
7
26
79
3x1,5
0,7
0,9
8,3
36
109
3x2,5
0,8
1,1
10
63
169
4x1,5
0,7
1
9,3
49
136
4x2,5
0,8
1,1
11
84
206
4x4
0,8
1,3
10
141
223
5x0,75
0,6
0,9
8
33
102
5x1,5
0,7
1,1
10
61
166
5x2,5
0,8
1,2
12
105
250
5x4
0,8
1,2
11
176
272
5x6
0,8
0,9
14
272
403
7x1,5
0,7
1,1
9
85
155