Cenovnik
H03VV-F
Savitljivi kabl sa izolacijom I plaštom od PVC mase
Standard: SRPS EN 50525-2-11;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 300/300 V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu uzica klase 5 prema SRPS EN 60228
Izolacija:PVC masa tipa TI 2
Boje izolacije:prema SRPS HD 308
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Plašt:PVC masa tipa TM 2
Boja plašta:Bela ili crna

Upotreba: Fleksibilni kabl tipa H03VV-F upotrebljava se u suvim prostorijama gde je potrebana naročita fleksibilnost kabla.Pogodan je za upotrebu na malim uređajima,za spajanje kuhinjskih aparata,usisivača,radioaparata,stonih lampi itd
Pakovanje: Na koturove po 200 m.
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
2x0,5
9
41
/
2x0,75
13
49
/
3x0,75
19
53
/
4x0,75
25
54
/