Cenovnik
LiYCY
Fleksibilni ekranizovani kabl sa izolacijom I plaštom od PVC mase
Standard: DIN VDE 0812;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Do 250 V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +70° C
Konstrukcija: Provodnik: Cu uzica klase 5 prema SRPS EN 60228
Izolacija:PVC masa
Boje izolacije:žile obežene bojama prema DIN 47100,više od 5 žila crna boja izolacije obeležena brojevima.
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Separator:Plastična traka
Ekran:Kalajisana bakarna uzica
Plašt:PVC masa
Boja plašta:Siva RAL 7035

Upotreba: Fleksibilni ekranizovani kabl tipa LiYCY,upotrebljava se za prenos analognih i digitalnih signala
u elektronici za računarske sisteme,elekronsku kontrolnu opremu.Ekran služi kao zaštita od elektromagnetskih uticaja.Postavlja se u suvim i vlažnim prostorijama,ali se ne preporučuje za spoljašnju upotrebu.Ne sme se polagati u vodu niti u zemlju.

Pakovanje: Po 500 i 1000 m na šperoovane doboše
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
2x0,5
9,4
46
/
3x0,5
14
54,5
/
4x0,5
19
65
/
5x0,5
23,7
82,4
/
2x0,75
13,3
54,5
/
3x0,75
19,4
64
/
4x0,75
26
82
/
5x0,75
33
96
/
2x1,0
17,7
62
/
3x1,0
26
74
/
4x1,0
35
96
/
5x1,0
44,4
121
/
2x1,5
26
88
/
3x1,5
39
106
/
3x2,5
64,7
153,5
/