Cenovnik
PP00
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase,jednostavne konstrukcije,bez zaštitnih slojeva
Standard: SRPS N.C5.220;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 0,6/1 kV
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +70°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 i Cu uže klase 2 prema SRPS EN 60228
Izolacija:PVC masa
Boje izolacije:prema SRPS HD 308
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Ispuna: Nevulkanizovana guma
Plašt:PVC masa
Boja plašta:Crna RAL 9005

Upotreba: Energetski kabl tipa PP00 upotrebljavaja se za razvod električne energije u gradskim mrežama,industrijskim postrojenjima,termo i hidro elektranama.Kabl se polaže u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale ,u zemlji i na otvorenom prostoru.
Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na doboše.
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
2x1,5
26
163
/
3x1,5
40
184
/
3x2,5
64
241
/
4x1,5
53
214
/
4x2,5
85
284
/
4x4
141
389
/
4x6
211
493
/
4x10
350
687
/
5x1,5
66
251
/
5x2,5
107
337
/
5x4
176
465
/
5x6
264
594
/
5x10
480
838
/
4x16
580
940
/
4x25
873
1362
/
4x35
/
5x16
724
1142
/
5x25
1091
1685
/