Cenovnik
J-Y(St)Y Lg
Telekomunikacioni instalacioni kabl sa izolacijim i plaštom od PVC-Mase
Standard: DIN VDE 0815
Nazivni napon: Do 300V(Kabl se ne upotrebljva za napajanje)
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: -5°C do +50° C
Konstrukcija: Provodnik:bakarna žica prečnika Ø 0,6 mm i Ø 0,8 mm,
Izolacija:PVC-masa
Boje izolacije:prema DIN VDE 0815
Jezgro:žile su upredene u parice,osim za dve parice koje su upredene u zvezdu četvorku
jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva
Separator:poliester traka
Ekran: ALPETP traka i uzdužno upuštena bakarna žica
Plašt:PVC-masa
Boja plašta:siva(RAL 7035)

Upotreba: Instalacioni kabl tipa J-Y(St) Y upotrebljava se za prenos podataka,i telefonskih signala,za fiksnu instalaciju unutar suvih ili vlažnih prostorija.Ne smeju se polagati direktno u vodu i u zemlju i nisu predviđeni za napajanje.
Pakovanje: na koturove po 100, 200 i 250 m.
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
1x2x0,6
5
29
/
2x2x0,6
10
38
/
3x2x0,6
16
50
/
4x2x0,6
21
58
/
5x2x0,6
26
68
/
6x2x0,6
31
90
/
8x2x0,6
41
102
/
10x2x0,6
51
112
/
12x2x0,6
61
130
/
15x2x0,6
77
158
/
20x2x0,6
102
196
/
30x2x0,6
172
275
/
1x2x0,8
9
42
/
2x2x0,8
18
56
/
3x2x0,8
27
82
/
4x2x0,8
36
99
/
5x2x0,8
46
118
/
6x2x0,8
55
173
/
8x2x0,8
73
195
/
10x2x0,8
91
215
/
12x2x0,8
109
253
/
15x2x0,8
136
301
/
20x2x0,8
182
380
/
30x2x0,8
304
540
/