Cenovnik
J-H(St)H Lg
Bezhalogeni Instalacioni telekomunikacioni kabl sa poboljšanim karakteristikama u slučaju požara
Standard: DIN VDE 0815 Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-3-24 ; Bezhalogenost: SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SPRS EN 61034-2
Opseg radne temperature: -5°C to +50°C
Opseg temperature pri polaganju: -30°C to +70°C
Konstrukcija: Bakarni provodnik:prečnika ø 0,6 i ø 0,8 mm
Izolacija:HFFR-masa tip HI2
Boje izolacije:prema DIN VDE 0815
Jezgro:žile su upredene u parice,osim za dve parice koje su upredene u zvezdu četvorku
jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva
Separator:poliester traka
Ekran: ALPETP traka i uzdužno upuštena bakarna žica
Plašt:HFFR-masa tip HM2
Boja plašta:siva RAL 7035

Upotreba: Bezhaologeni instalacioni kabl tipa J-H (St) H upotrebljava se za prenos podataka i telefonskih signala,za fiksnu instalaciju unutar suvih ili vlažnih prostorija,gde u slučaju požara treba zaštiti ljude i materijalna dobra.Preporučuje se ugradnja u industrijske i javne objekte u kojima se okuplja puno ljudi i za objekte visoke materijalne vrednosti.Ne smeju se polagati direktno u vodu i u zemlju i nisu predviđeni za napajanje
Pakovanje: na koturove od 100, 200 i 250 m.
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
1x2x0,6
5
29
/
2x2x0,6
10
38
/
3x2x0,6
16
50
/
4x2x0,6
21
58
/
5x2x0,6
26
68
/
6x2x0,6
31
90
/
8x2x0,6
41
102
/
10x2x0,6
51
112
/
12x2x0,6
61
130
/
15x2x0,6
77
158
/
20x2x0,6
102
196
/
30x2x0,6
172
275
/
1x2x0,8
9
42
/
2x2x0,8
18
56
/
3x2x0,8
27
82
/
4x2x0,8
36
99
/
6x2x0,8
55
173
/
8x2x0,8
73
195
/
10x2x0,8
91
215
/
12x2x0,8
109
253
/
15x2x0,8
136
301
/
20x2x0,8
182
380
/
30x2x0,8
304
540
/