Cenovnik
N2XH
Energetski kabl sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar
Standard: DIN VDE 0276-604; SRPS HD 604 S1 ; Otpornost prema gorenju: SRPS EN 60332-3-24; Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SRPS EN 61034-2
Nazivni napon: U₀/U 0,6/1 kV
Opseg radne temperature: -30°C do +90°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 (RE) I Cu uže klase 2 (RM) prema SRPS EN 60228
Izolacija:umreženi polietilen (XLPE) tipa 2XI1
Boje izolacije:prema SRPS HD 308
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Ispuna: HFFR bezhalogeni ekstrudovani polimer
Plašt:HFFR masa tipa HM4
Boja plašta:Crna RAL 9005

Upotreba: Energetski kabl tipa N2XH-J upotrebljavaja se za objekte i industrijska postrojenja gde u slučaju požara treba zaštititi ljude i materijalna dobra,od korozivnih gasova.Kabl je namenjen za objekte gde boravi veliki broj ljudi kao što su škole,bolnice,hoteli,aerodromi,bioskopi itd.
Pakovanje: Na dobošima
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
1x1,5
13
40
/
1x2,5
22
50
/
1x4
35
71
/
1x6
52
117
/
1x10
88
161
/
1x16
136
220
/
1x25
215
386
/
1x35
302
430
/
2x1,5
26
125
/
3x1,5
40
142
/
3x2,5
64
185
/
4x1,5
54
171
/
4x2,5
85
220
/
4x4
139
296
/
4x6
205
386
/
4x10
348
579
/
4x16
550
900
/
4x25
865
1390
/
4x35
1208
1933
/
5x1,5
65
196
/
5x2,5
105
256
/
5x4
172
350
/
5x6
259
467
/
5x10
433
696
/
5x16
688
1100
/
5x25
1080
1730
/
7x1,5
91
237
/