Cenovnik
H05V-K
Jednožilni kabl bez plašta sa termoplastičnom PVC izolacijom
Standard: SRPS EN 50525-2-31;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 300/500
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +70°C
Konstrukcija: Provodnik:bakarna uzica klase 5 prema SRPS EN 60228 preseka od 0,5 mm2 do 1,0 mm2
Izolacija:PVC-masa tipa TI1

Upotreba: Provodnici tipa H05V-K upotrebljavaju se u suvim prostorijama za trajno polaganje u elektroinstalacione cevi koje mogu biti iznad i ispod maltera.Upotrebljavaju se za ožičenje unutar električnih uređaja,sklopnih i razvodnih ploča.
Pakovanje: Na koturove po 200 m
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
1x0,5
4,5
9
/
1x0,75
7
12
/
1x1,0
9
14
/