Cenovnik
PP00-A
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase,jednostavne konstrukcije,bez zaštitnih slojeva
Standard: SRPS N.C5.220;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 0,6/1 kV
Opseg radne temperature: -30°C do 70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +70°C
Konstrukcija: Provodnik:Al uže klase 2 prema SRPS EN 60228
Izolacija:PVC masa
Boje izolacije:prema SRPS HD 308
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Ispuna: Nevulkanizovana guma
Plašt:PVC masa
Boja plašta:Crna RAL 9005

Upotreba: Energetski kabl tipa PP00-A upotrebljavaja se za razvod električne energije u gradskim mrežama,industrijskim postrojenjima,termo i hidro elektranama.Kabl se polaže u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale ,u zemlji i na otvorenom prostoru.
Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na doboše.
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena