Cenovnik
LiHCH
Bezhalogeni fleksibilni ekranizovani kontrolni kabl za elektroniku
Standard: DIN VDE 0812; Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-3-24; Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima: SRPS EN 61034-2
Nazivni napon: Do 250 V (nije predviđen za napajanje)
Opseg radne temperature: -30ᵒC +70ᵒC
Opseg temperature pri polaganju: +5ᵒC +50ᵒC
Konstrukcija: Provodnik: Cu uzica klase 5 prema SRPS EN 60228
Izolacija:HFFR masa
Boje izolacije: žile obežene bojama prema DIN 47100,više od 5 žila crna boja izolacije obeleženja brojevima.
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Separator:Plastična traka
Ekran:Kalajisana bakarna uzica
Plašt:HFFR masa
Boja plašta: Siva RAL 7035

Upotreba: Bezhalogeni fleksibilni ekranizovani kontrolni kabl za elektroniku tipa LiHCH,upotrebljava se za prenos analognih i digitalnih signalau elektronici za računarske sisteme,elekronsku kontrolnu opremu.Ekran služi kao zaštita od elektromagnetskih uticaja.Postavlja se u suvim i vlažnim prostorijama gde u slučaju požara treba zaštiti ljude I materijalna dobra.Ne preporučuje za spoljašnju upotrebu.Ne sme se polagati u vodu niti u zemlju.
Pakovanje: Po 500 i 1000 m na šperovanim dobošima
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena