Cenovnik
PP
Instalacioni kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: SRPS N.C3.220;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 300/500 V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 prema SRPS EN 60228
Izolacija:PVC masa
Boje izolacije:prema SRPS HD 308
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Ispuna: Nevulkanizovana guma
Plašt:PVC masa
Boja plašta: Siva RAL 7035

Upotreba: Instalacioni kabl tipa PP upotrebljavaju se za instalacije u suvim I vlažnim prostorijama,za polaganje pod malter oli po zidu.Nije dozvoljeno polaganje u zemlju,na otvorenom prostoru ili u beton(zalivanjem).
Pakovanje: Na koturove od 100 m ili doboše
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
2x1,5
25
83
/
3x1,5
37
104
/
3x2,5
62
158
/
4x1,5
50
131
/
4x2,5
83
193
/
4x4
140
214
/
4x6
211
300
/
4x10
363
670
/
5x1,5
62
160
/
5x2,5
103
235
/
5x4
176
263
/
5x6
271
368
/
5x10
437
604
/