Cenovnik
H07V-U
Jednožilni kabl bez plašta sa PVC izolacijom
Standard: SRPS EN 50525-2-31;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 450/750 V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik:žica punog preseka klase 1 prema SRPS EN 60228 od 1,5 mm2 do 10 m2
Izolacija:PVC-masa tipa TI 1

Upotreba: Provodnici tipa H07V-U upotrebljavaju se u suvim prostorijama za trajno polaganje u elektroinstalacione cevi koje mogu biti iznad i ispod maltera.Upotrebljavaju se i za ožičenje opreme i razvodnih ploča.


Pakovanje: Na koturove po 100m
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
1,0
8,93
14
/
1,5
12,18
19
/
2,5
20,68
30
/
4
33,83
46
/
6
50,96
65
/
10
85,63
107
/
P/T 0,75
6,58
11,17
/