Cenovnik
PP/R
Instalacioni provodnici sa razmaknutm žilama sa izolacijom i plaštom od PVC-mase
Standard: SRPS N.C3.230
Nazivni napon: Do 380 V
Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 po SRPS EN 60228
Izolacija:PVC-masa
žile su postavljene paralelno i razmaknute u jednoj ravni,
Plašt:PVC-masa
Boja plašta:Crna

Upotreba: Instalacioni provodnici tipa PP/R upotrebljavaju se za elektroenergetske instalacije u suvim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera.
Pakovanje: Na koturove od 100 m.
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
2x1,5
24
57
/
3x1,5
37
86
/
3x2,5
62
133
/