Cenovnik
H05VV-F
Savitljivi kabl sa izolacijom I plaštom od PVC-mase
Standard: SRPS EN 50525-2-11;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
Nazivni napon: Uo/U 300/500 V
Opseg radne temperature: -30 do +70°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik:bakarna uzica klase 5 prema SRPS EN 60228 ,
Izolacija:PVC-masa tipa TI2
Boje izolacije:prema SRPS HD 308 S2
Jezgro kabla čine koncentrično použene žile
Plašt:PVC-masa tipa TM2
Boja plašta:bela ili crna

Upotreba: Fleksibilni kabl tipa H05VV-F je kabl za srednja mehanička naprezanja,upotrebljava se za priključke mašina za pranje veša,friždera i drugih aparata ukoliko ispunjavanju važenje specifikacije opreme,mogu da se koriste za fiksnu ugradnju u nameštaj ,pregradne zidove i šuplje delove montažnih građevinskih delova.Nije pogodan za stalnu upotrebu na otvorenom.


Pakovanje: Na koturove od 100 m.
Broj žila i nazivni presek
Neto težina bakra
Ukupna težina
Cena
2x1,5
24
87
/
3x1
26
79
/
3x1,5
36
109
/
3x2,5
63
169
/
4x1,5
49
136
/
4x2,5
84
206
/
4x4
141
223
/
5x0,75
33
102
/
5x1,5
61
166
/
5x2,5
105
250
/
5x4
176
272
/
5x6
272
403
/
7x1,5
85
155
/