Katalog
Nemetalne rebraste cevi za vođenje kablova
FLEKSIBILNI PROVODNICI
H07V-K

Jednožilni kabl bez plašta sa termoplastičnom PVC izolacijom
H03VH-H

Pljosnati kabl bez plašta sa PVC izolacijom
H05V-K

Jednožilni kabl bez plašta sa termoplastičnom PVC izolacijom
H03VV-F

Savitljivi kabl sa izolacijom I plaštom od PVC mase
H05VV-F

Savitljivi kabl sa izolacijom I plaštom od PVC-mase
ENERGETSKI PROVODNICI
H07V-U

Jednožilni kabl bez plašta sa PVC izolacijom
PP/R

Instalacioni provodnici sa razmaknutm žilama sa izolacijom i plaštom od PVC-mase
PP

Instalacioni kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase
ENERGETSKI KABLOVI
PP00

Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase,jednostavne konstrukcije,bez zaštitnih slojeva
PP00-A

Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase,jednostavne konstrukcije,bez zaštitnih slojeva
TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI
TI 20

Telefonska instalaciona žica sa izolacijim od PVC-mase
J-Y(St)Y Lg

Telekomunikacioni instalacioni kabl sa izolacijim i plaštom od PVC-Mase
NADZEMNI DISTRIBUTIVNI KABLOVI
FR-N1XD4-AR

Nadzemni distributivni kabl (Samonoseći kablovski snop)
Kontrolni kablovi
YSLY

Upravljački kabl otpran na ulje sa termoplastičnom PVC izolacijom
YSLCY

Upravljački kabl otpran na ulje sa termoplastičnom PVC izolacijom
YSLYCY

Upravljački kabl otpran na ulje sa termoplastičnom PVC izolacijom
BEZHALOGENI KABLOVI
J-H(St)H Lg

Bezhalogeni Instalacioni telekomunikacioni kabl sa poboljšanim karakteristikama u slučaju požara
N2XH

Energetski kabl sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar
LiHCH

Bezhalogeni fleksibilni ekranizovani kontrolni kabl za elektroniku
KABLOVI ZA ELEKTRONIKU
LiYCY

Fleksibilni ekranizovani kabl sa izolacijom I plaštom od PVC mase