Kvalitet
Izjava o politici kvaliteta
Politika kvaliteta TEL-KABL DOO Zaječar usmerena ja na sticanje poverenja kupaca, ali i ostalih zainteresovanih strana (vlasnik, isporučilac, zaposleni, društvo),što se postiže ispunjenjem njihovih zahteva, potreba i očekivanja, kroz ostvarivanje osnovnih principa politike kvaliteta. Ovako usvojena politika kvaliteta se preispituje u procesu preispitivanja sistema upravljanja i daje okvir za utvrdjivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta.
OSNOVNI PRINCIPI POLITIKE KVALITETA
  • Stalno zadovoljenje zahteva tržišta i očekivanja kupaca.
  • Povećanje profita kroz poboljšavanje kvaliteta proizvoda i procesa i smanjenje troškova poslovanja.
  • Preispitivanje ostvarenog kvaliteta proizvoda i procesa i utvrdjivanje i sprovodjenje korektivnih i preventivnih mera u cilju unapredjenja kvaliteta proizvoda i procesa.
  • Stalna obuka zaposlenih.
  • Potpuno zadovoljenje zakona i propisa.
  • Saradnja sa isporučiocima u cilju unapredjenja kvaliteta proizvoda.
  • Očuvanje životne sredine.